Project

General

Profile

Feature #102

Färgschema

Added by lobin - over 11 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Low
Assignee:
lobin -
Category:
-
Target version:
Start date:
Due date:
% Done:

0%


Description

Färgschemat på sidan skall generellt ändras så det blir ett mer välkomnande tema samt att användbarheten förenklas då vissa rubriker inte indikerar klickade-länkar.


Related issues

Blocks Kåren - Feature #123: Design: Implementera #102 Closed

History

#1 Updated by lobin - over 11 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • Resolution set to fixed

Bakgrundsfärg:#ffffff

"tom space" (fälten utanför informationsbärande yta):#cdccdc

Boxtitel (ex: "Almänt", "Campus", "Logga in", "Nyheter", "Hetaste fotona", etc):#000000

Box-undertitel (ex: "Hem", "Kaelskrona", "Ronneby", "Denna vecka", "Nästa vecka"):#000000

Länkar:#302e6f

Klickade länkar:#656392

Brödtext(här inkluderas även alla ovan ej nämnda, för nu):#000000

I övrigt med understrukna, understrukna "while hovering", typsnitt, etc förblir som det är nu. Eventuellt, med senare avklarade tickets, kan denna behöva återöppnas och göras om.
/Robin och Mats

#2 Updated by Martin Bagge - brother over 10 years ago

  • Project changed from Trac to Kåren
  • Category deleted (användargränssnitt)
  • Target version deleted (Werner)

Also available in: Atom PDF