Project

General

Profile

Feature #1028

Splashsidor för betalsidor

Added by Martin Vesterlund - Otyg about 7 years ago. Updated about 6 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Start date:
2013-06-18
Due date:
% Done:

100%


Description

Frontend för betallösningar

bsk_bli_medlem_1.jpg View - Förstasidan - fyll i personnummer (266 KB) Ellen Arvidsson, 2013-06-28 12:06

bsk_bli_medlem_2.jpg View - Andra sidan - välj medlemstyp, fyll i e-post, Mecenat (284 KB) Ellen Arvidsson, 2013-06-28 12:06

bsk_bli_medlem_2_exp.jpg View - Andra sidan - Mecenat vald, sidan expanderas (302 KB) Ellen Arvidsson, 2013-06-28 12:06

bsk_bli_medlem_3.jpg View - Sista sidan - sammanställning av ifylld data, välj betalsätt, gå vidare till betala (298 KB) Ellen Arvidsson, 2013-06-28 12:06

History

#1 Updated by Martin Vesterlund - Otyg about 7 years ago

  • Tracker changed from Brainstorm to Feature

#2 Updated by Ellen Arvidsson about 7 years ago

Skärmdumpar för hur betallösningen är tänkt att se ut

#3 Updated by Martin Bagge - brother about 6 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • Assignee set to Oskar Emilsson
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF