Project

General

Profile

Feature #1095

Nedre sidebar - menyer

Added by Ellen Arvidsson over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2013-07-29
Due date:
% Done:

100%


Description

Antingen lägga in custom menu widgets eller använda HTML.
Mer jobb med HTML när sidan uppdateras, men det är lättare att formatera utseendet i den nedre sidebaren.
Custom menu widgets uppdateras när menyer och sidor gör det, men är svårare att formatera i den nedre sidebaren.

History

#1 Updated by Ellen Arvidsson over 7 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF