Project

General

Profile

Bug #1464

Flytta utdata från SQL backup på morgan till sis-reports@b.s

Added by Martin Bagge - brother about 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Start date:
2015-05-26
Due date:
% Done:

0%


Description

Mer eller mindre varje dag sänds ett mail till sis-occurrence med nån typ av status på nåt cronjob. Tyvärr är cronjobbet inte ens lite berättande så det är ganska svårt att förstå och det låter inte direkt som att det är nåt för -occ.

exempel:
"Checking out files: 50% (5/10) Checking out files: 60% (6/10) Checking out files: 70% (7/10) Checking out files: 80% (8/10) Checking out files: 90% (9/10) Checking out files: 100% (10/10) Checking out files: 100% (10/10), done."

kommandot i subject på mailet säger: cd /data/backup/sql && git pull --quiet 2>&1 > /dev/null

finns kanske nåt bra ställe där vi kan läsa koden osv. ingen aning. om det inte är nåt som går sönder så får detta gärna tystas eller flyttas till .

History

#1 Updated by Martin Vesterlund - Otyg about 5 years ago

Frågan är om backupen ens behövs längre om man ska vara sådan. En sak när det bara snurrade en SQL-server, men att båda ger upp samtidigt känns ganska osannolikt (bortsett då från att Gräsvik blir helt strömlöst, men då hjälper inte backupen ändå).

#2 Updated by Martin Vesterlund - Otyg about 5 years ago

  • Status changed from New to Closed

dödade cronjobbet på morgan, finns fortfarande lokal backup på garrett osv.

Also available in: Atom PDF