Project

General

Profile

Bug #1581

colt och dalton rapporterar til fel sändlista

Added by Martin Bagge - brother over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Assignee:
-
Category:
-
Start date:
2016-07-25
Due date:
% Done:

0%


Description

av någon anledning så skickar colt och dalton dagliga rapporter till sis-occurrence istället för sis-reports. Det motverkar tyvärr syftet med occ-listan som så att säga översköljs med information som blir svåröverblickad istället för att verka som en varningssignal.

Se även informationssidan Mailinglista.

History

#1 Updated by Martin Bagge - brother over 4 years ago

  • Priority changed from Normal to High

om nån ger mig access så löser jag det gärna själv asså. så komplicerat kan det ju inte vara. eller?

#2 Updated by Martin Bagge - brother over 4 years ago

erbjudandet kvarstår.

#3 Updated by Martin Bagge - brother over 4 years ago

brother@london~$ ssh dalton
Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address '193.11.190.129' to the list of known hosts.
Permission denied (publickey).
brother@london~$ ssh colt
colt.bthstudent.se 
NO POKIE IF NO ADMIN!
contact: sis-drift@bthstudent.se

Permission denied (publickey).

#4 Updated by Patrik Greco over 4 years ago

  • Status changed from New to Closed

nu mailar de till reports.

Also available in: Atom PDF