Project

General

Profile

Bug #1619

Kallelsehemsidan sönder?

Added by Martin Bagge - brother over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Category:
-
Start date:
2017-01-09
Due date:
% Done:

100%


Description

Per mail från herr vice kårordförande.
"Kallelsehemsidan (kallelse.bthstudent.se) verkar inte vara riktigt frisk - den har inte uppdaterats sedan november. Skulle ni kunna ta en titt på det?"


Related issues

Related to Drift - Bug #1620: smtp.bthstudent.se kan inte nås Rejected 2017-01-10

History

#1 Updated by Martin Bagge - brother over 3 years ago

Antar att detta är relaterat.

#sis-drift

[11:55:55] <Losningen> [Mon Jan 09 06:07:40.252550 2017] [:error] [pid 1414] [client 193.11.190.246:34624] Postie [error]: The username and password provided were not accepted for the IMAP server imap.bthstudent.se on port 143
[11:56:04] <Losningen> Well då vet jag varför den inte har läst mailen :D

#2 Updated by Simon Hemligt - Losningen over 3 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • Assignee set to Simon Hemligt - Losningen
  • % Done changed from 0 to 100

Efter en update så blev det en ny version vilket resulterade i

The TLS option was removed in 1.8. TLS is always used for SSL connections. I’ve updated the documentation. Thanks.

Source: https://wordpress.org/support/topic/error-connecting-to-the-server-gmail/

Det blev som jag skrev på IRC, att Postie inte kunde logga in.

Postie är nu uppgraderat till senaste versionen och fick ändra i colts brandvägg för att få den att snacka med IMAP-SSL
Postie kör nu IMAP-SSL mot port 993.

Ändringen i colt:

pass in log on wpother proto tcp from wpother:network to $mailhost port { imap, imaps } tag imap_doc

När jag körde scriptet igen så lades alla mejl in igen som en ny post, hejja ta bort 400 dubletter samt ändra kategori sedan november.
Alla borde finnas där, annars får någon copypasta in den manuellt.
Presidiet får gärna kategorisera alla poster i framtiden

#3 Updated by Martin Bagge - brother over 3 years ago

  • Related to Bug #1620: smtp.bthstudent.se kan inte nås added

Also available in: Atom PDF