Project

General

Profile

Bug #1620

smtp.bthstudent.se kan inte nås

Added by Martin Bagge - brother over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
Rejected
Priority:
Normal
Category:
-
Start date:
2017-01-10
Due date:
% Done:

0%


Description

får inte nå SMTP från utsidan. något har ändrats i någon brandvägg eller något.
funkade fint i lördags. misstänker att #1619 kan vara inblandad.

pasted_image_at_2017_01_10_08_08.png View (15.4 KB) Martin Bagge - brother, 2017-01-10 08:30


Related issues

Related to Drift - Bug #1617: SMTP för HSK Closed 2016-12-22 2017-01-07
Related to Drift - Bug #1619: Kallelsehemsidan sönder? Closed 2017-01-09

History

#2 Updated by Martin Bagge - brother over 3 years ago

#3 Updated by Martin Bagge - brother over 3 years ago

  • Related to Bug #1619: Kallelsehemsidan sönder? added

#4 Updated by Martin Bagge - brother over 3 years ago

  • Status changed from New to Rejected
  • Assignee set to Martin Bagge - brother

Frågan är om det var nåt fel alls. Det funkade från ett av kontoren åtminstone. Kan mycket väl ha varit temporärt fel i ericas dator osv. Det funkar fint på kontoret i glasgången på eftermiddagen. De har en annan SMTP att byta till om det strular på samma vis i framtiden.

Also available in: Atom PDF