Project

General

Profile

Feature #1647

http-element på https

Added by Martin Bagge - brother over 3 years ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2017-03-23
Due date:
% Done:

0%


Description

Verkar som att temat drar in lite http-only vilket gör att webbläsare varnar för sajten lite. Dels kan det vara så att temat är kass och behöver få :// istället för http:// i vissa länkningar och dels så kan det behövas att pluggen https://sv.wordpress.org/plugins/ssl-insecure-content-fixer/ (eller motsvarande).

Samt enforcement av https kanske?

Also available in: Atom PDF