Project

General

Profile

Bug #1658

Mailadressuppdateringsgrejjs

Added by Martin Bagge - brother over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Category:
-
Start date:
2017-08-08
Due date:
% Done:

100%


Description

Gör följande kopplingar åt KS:

Sen har vi ett gäng nya studentrepresentater också.

 • Fakulteten för datavetenskaper
  • Victoria Vucic

Related issues

Related to Drift - Bug #1659: Ta bort marknadsforing@b.s från mailman Closed 2017-08-08

History

#1 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Description updated (diff)

#4 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Description updated (diff)

Stryker över det som är gjort.

#5 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Description updated (diff)

Några småsaker kvar bara.

#6 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Description updated (diff)

#7 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • % Done changed from 0 to 90

#8 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Related to Bug #1659: Ta bort marknadsforing@b.s från mailman added

#10 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Description updated (diff)

#11 Updated by Martin Bagge - brother over 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from New to Closed
 • % Done changed from 90 to 100

DONE

Also available in: Atom PDF