Project

General

Profile

Task #1663

Slänga upp Windows Server 2016 på en VM för pckassa-databashanteirng

Added by Simon Hemligt - Losningen almost 3 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Category:
Pckassa
Start date:
2017-08-22
Due date:
% Done:

0%


Description

Man kan köra en client-server grej med PCKassa (kassasystemet vi kör med på kårerna och expen).
Tanken är att samla all data på en databas så det ligger på en VM, så kan man enklare replikera det ifall något händer i framtiden.

Replikera antingen hela VM-image eller snurra upp två VMs och synca. Får fundera lite

History

#1 Updated by Simon Hemligt - Losningen over 2 years ago

MSSQL 2017 verkar vara ute nu, se om det går att fixa på en Linux burk, något.

Also available in: Atom PDF