Project

General

Profile

Bug #1697

Bob har ont om diskutrymme

Added by Simon Hemligt - Losningen over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
New
Priority:
Immediate
Assignee:
-
Category:
-
Start date:
2017-11-09
Due date:
% Done:

0%


Description

Bob har ont om diskutrymme

Bob har på 24h inte skickat mejl till respektiva listor som finns där. Vet ej om de är försvunna i etern eller ligger köade någonstans...

Nov 8 10:08:43 bob postfix/smtpd[32558]: warning: not enough free space in mail queue:

# df -h
Filesystem                       Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs                          15G  14G 245M 99% /
udev                           10M   0  10M  0% /dev
tmpfs                          101M 212K 101M  1% /run
/dev/disk/by-uuid/44764887-2a60-467f-aad2-4f75530928ef  15G  14G 245M 99% /
tmpfs                          5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs                          201M  12K 201M  1% /run/shm

Gjorde en apt-get clean, så den skrapade ihop typ 250MB.

/var/lib/mailman/archives tar 11GB, dock är det alla mejl som någonsin skickats till någon lista arkiverade där.

TL;DR?
Flytta arkiven eller utöka diskutrymmet på bobban

History

#1 Updated by Calle Rydén over 2 years ago

Bob har numera 40G disk. Dock hann jag inte fixa swap på den.

Det finns en extended Partition som kan användas till swap

Also available in: Atom PDF