Project

General

Profile

Feature #1714

Hosta rosenboms webb

Added by Martin Bagge - brother over 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
In Progress
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Start date:
2019-01-16
Due date:
% Done:

50%


Description

Rosenboms nation vill ha hjälp med hostingen av sin webb. De kör en docker container på centos idag vad det verkar (se nedan).

Nån typ av tillgång till någon typ av VM så länge vi inte kan erbjuda orkestrering i docker (typ swarm eller kubernetes) verkar väl rimligt.

Kör hemsidan via Docker så har inga större preferenser än en Linux maskin (gärna CentOS då vi kör detta i nuläget).
1 CPU och 20GB lagring bör rimligen räcka gissar jag på.

History

#1 Updated by Mark Otzén over 1 year ago

  • Status changed from New to In Progress

#2 Updated by Mark Otzén over 1 year ago

Vi lägger den på Ubuntu 18.04 pga sweet LTS, faktumet att vi bara har deb-system, och att CentOS inte verkade som ett hårt krav.

#3 Updated by Mark Otzén about 1 year ago

  • Docker, docker-compose, git och mg installerat
  • Lokalt konto rosenboms@ skapat, inlagd i 'docker' gruppen
  • publik ssh-nyckel inlagd
  • docker testat via docker run hello-world
  • brandväggsregler testade via docker run -p 80:80 httpd:latest, verkade vara fritt blås
  • Information om konto samt att de bör cname'a domänen mot attis.b.s mejlat

#4 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

  • % Done changed from 0 to 50

Verkar inte som att Rosenboms kör live än. Men vårt är typ klart.

Also available in: Atom PDF