Project

General

Profile

Bug #1716

Justera sources.list för debian-maskiner på oldstable och oldoldstable

Added by Martin Bagge - brother over 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
In Progress
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Start date:
2019-03-28
Due date:
% Done:

0%


Description

Debian rensade ut gamla distar (jessie och wheezy) ur huvudarkivet nyligen. Det som är kvar i arkivet omfattas av LTS och hämtas via säkerhetsspeglarna.
I sig är det inget fel med det genererar en hög med epost-meddelande till sis-occ varje dag vilket drunknar viktigare information något.

Se även officiella noten på Debian Devel Announce.

De maskiner som behöver åtgärdas är


Related issues

Related to Drift - Bug #1718: Saltstack använder inte debian.saltstack.com sedan 2016 Rejected 2019-05-08

History

#1 Updated by Martin Bagge - brother over 1 year ago

  • Description updated (diff)

#2 Updated by Martin Bagge - brother over 1 year ago

# aptitude update 2>&1 > /dev/null; aptitude safe-upgrade -d -y | grep -E '(Get:|Fetched)'
W: Failed to fetch http://ftp.se.debian.org/debian/dists/wheezy/main/source/Sources: 404  Not Found [IP: 194.71.11.165 80]
W: Failed to fetch http://ftp.se.debian.org/debian/dists/wheezy/main/binary-amd64/Packages: 404  Not Found [IP: 194.71.11.165 80]
W: Failed to fetch http://ftp.se.debian.org/debian/dists/wheezy-updates/main/source/Sources: 404  Not Found [IP: 194.71.11.165 80]
W: Failed to fetch http://ftp.se.debian.org/debian/dists/wheezy-updates/main/binary-amd64/Packages: 404  Not Found [IP: 194.71.11.165 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
E: Couldn't rebuild package cache

#3 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

  • Description updated (diff)

Har jutserat ett gäng idag. Kommenterade bort alla felaktiga rader och la in arkiv-sökvägen ifall det skulle uppstå en mindre kris osv. Man behöver manuellt godkänna att APT inte anser arkivet giltigt dock på nyare versioner osv. Vet inte riktigt vilken version den funktionen uppstod i dock.

deb http://archive.debian.org/debian/ wheezy main

eller
deb http://archive.debian.org/debian/ jessie main

#4 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

Jag har inte SSH/sudo access till de som är listad som kvarstående. Fyller på med fler om det skulle komma nåt på occ.

#5 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

  • Description updated (diff)

#6 Updated by Simon Hemligt - Losningen about 1 year ago

Fixade procopio och charles

Men gjorde inte manuella grejen, någon får rodda i det isåfall.

E: Release file for http://archive.debian.org/debian-security/dists/wheezy/updates/Release is expired (invalid since 13d 22h 57min 56s). Updates for this repository will not be applied.

Har dock kommenterat ut security biten

#7 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

  • Related to Bug #1718: Saltstack använder inte debian.saltstack.com sedan 2016 added

#8 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

  • Status changed from New to In Progress

Also available in: Atom PDF