Project

General

Profile

Bug #1717

Skapa sändlista till Trampolinen

Added by Martin Bagge - brother about 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Start date:
2019-04-05
Due date:
% Done:

0%


Description

Då vi har en nya utbidlningsförening, Trampolinen, så behövs det en ny mejllista till dem!

Att göra
  1. Lägga till sändlistan i mailan
  2. Justera inställningarna så att det blir auto-ok för bthstudent.se, bth.se osv. Sätta moderering för ickemedlemmar.
  3. Lägga till i aliaset för utbildningsföreningar
  4. Se till så att någon får adminlösenord (och/eller modereringslösenord)

History

#1 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

  • Subject changed from Skapa sändlista till Tranpolinen to Skapa sändlista till Trampolinen

Also available in: Atom PDF