Project

General

Profile

Bug #1718

Saltstack använder inte debian.saltstack.com sedan 2016

Added by Martin Bagge - brother about 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Rejected
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Start date:
2019-05-08
Due date:
% Done:

0%


Description

https://github.com/saltstack/salt/issues/31816

Sedan ett tag tillbaka kan man inte använda debian.saltstack.com som källa för APT, istället ska repo.saltstack.com användas. Nyligen togs hela den gamla tjänsten bort från nätet vilket har fått våra maskiner att börja kräkas fel periodiskt.

Följande maskner behöver uppdateras.

Anar att det är bäst att hantera det här via salt vilket jag själv inte har koll på. Det GÅR att lösa manuellt förstås men det luktar lite fel.


Related issues

Related to Drift - Bug #1716: Justera sources.list för debian-maskiner på oldstable och oldoldstable In Progress 2019-03-28
Related to Drift - Task #1722: Släng ut saltstack In Progress 2019-05-13

History

#1 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

  • Related to Bug #1716: Justera sources.list för debian-maskiner på oldstable och oldoldstable added

#2 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

W: Failed to fetch http://debian.saltstack.com/debian/dists/jessie-saltstack/InRelease: 
W: Failed to fetch http://debian.saltstack.com/debian/dists/jessie-saltstack/Release.gpg: Unable to connect to debian.saltstack.com:http:
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

#3 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

Det finns lite småsaker att tänka på så läs gärna https://repo.saltstack.com/#debian

Kortversionen är dock:

Debian 7 (Wheezy)

deb http://repo.saltstack.com/apt/debian/7/amd64/latest wheezy main

Debian 8 (Jessie)

deb http://repo.saltstack.com/apt/debian/8/amd64/latest jessie main

Debian 9 (Stretch)

deb http://repo.saltstack.com/apt/debian/9/amd64/latest stretch main

#4 Updated by Patrik Greco about 1 year ago

  • Status changed from New to Rejected

Vi kom på att vi nog hellre kastar ut saltstack, se #1722 . Så lösningen här känns onödig.

#5 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

  • Related to Task #1722: Släng ut saltstack added

Also available in: Atom PDF