Project

General

Profile

Bug #1719

Lägg till mailkonto för Victoria Jansson

Added by Martin Bagge - brother about 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Start date:
2019-05-09
Due date:
% Done:

100%


Description

Victoria Jansson hörde av sig om mailkonto.

Dels behövs ett och dels behöver hon ha tillgång till att skicka mail som (vilket då blir ett alias till åtminstone hennes adress om de inte ska ha flera mottagare). Behövs regler i LDAP för att kunna skicka mail utåt.

History

#1 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

Konto och alias skapat.

LDAP-delen kvarstår. Jag har ingen aning om hur man gör.

#2 Updated by Martin Bagge - brother about 1 year ago

  • Status changed from New to In Progress
  • % Done changed from 0 to 80

#3 Updated by Patrik Greco about 1 year ago

  • % Done changed from 80 to 90

Fixat LDAP biten, osäker på hur lösenordet ska levereras, då det är något svårare att byta

#4 Updated by Patrik Greco about 1 year ago

  • Status changed from In Progress to Closed
  • % Done changed from 90 to 100

User + pass mailat till hennes bthstudent.se adress. Även en länk till SSP inkluderades, för att underlätta bytet av lösenordet.

Also available in: Atom PDF