Project

General

Profile

Task #1731

Task #1730: Nerstängning av servrar i Rotundan.

Flytta databaser till Östra från Rotundan.

Added by Filip Nyquist 2 months ago. Updated 29 days ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
nyaserverhallen
Start date:
2020-04-03
Due date:
% Done:

100%


Description

Flytta databaserna till Östra och peka om databas-proxyn.
Steg ett för att få bort tjänsterna från Rotundan!

History

#1 Updated by Filip Nyquist 29 days ago

  • Status changed from New to Resolved
  • % Done changed from 0 to 100

Databaserna är nu flyttade till Derivata som är ett temp VM på proc under tiden flytten genomförs.

Also available in: Atom PDF