Project

General

Profile

Task #1732

Task #1730: Nerstängning av servrar i Rotundan.

Stäng ner mailservern och listor

Added by Filip Nyquist 2 months ago. Updated 29 days ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
nyaserverhallen
Start date:
2020-04-03
Due date:
% Done:

100%


Description

Då all vår mail nu sker via Office 365 så togs beslutet på ett styrelsemöte att stänga ner denna mailserver i samband med flytten.
De som fortfarande använder vår mailserver måste informeras och får tid på sig att flytta över sitt gamla från denna server, då den inte kommer
att finnas efter flytten.

History

#1 Updated by Filip Nyquist 2 months ago

  • Tracker changed from Bug to Task

#2 Updated by Filip Nyquist 29 days ago

  • Status changed from New to Resolved
  • % Done changed from 0 to 100

Mailservern samt listservern är nu avstängda sedan 2020-05-03 16:00.

Also available in: Atom PDF