Project

General

Profile

Feature #929

Förhindra att ickemedlemmar anmäler gäster

Added by Martin Bagge - brother about 8 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Category:
-
Target version:
Start date:
2012-05-25
Due date:
% Done:

0%


Description

Medlemmar får ha med utomstående gäster.
Studenter som inte är medlemmar får inte ha med utomstående gäster.

Medlem i SFS-medlemskår räknas som student vid BTH och får komma in.

Lägga till funktion som kollar om den som anmäler en gäst är medlem i kåren eller ej.


Related issues

Duplicated by Kåren - Feature #1015: Kolla så att den som gästleggar är medlem. Rejected 2013-04-12

History

#1 Updated by Patrik Greco over 4 years ago

  • Assignee set to Simon Hemligt - Losningen

#2 Updated by Martin Bagge - brother over 1 year ago

  • Duplicated by Feature #1015: Kolla så att den som gästleggar är medlem. added

Also available in: Atom PDF