General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Author Assignee Updated Target version
149 Kåren Bug Closed Low Databasen dumpas inte Martin Bagge - brother tomten - 2009-12-21 22:00 Kåren - RåDizz
63 Kåren Bug Closed Low märkliga printouts Martin Bagge - brother tomten - 2009-12-21 22:01 Kåren - RåDizz
42 SIS Feature Closed Low Verksamhetsförordning Martin Bagge - brother somebody - 2009-12-21 22:05
70 Kåren Feature Closed Low Standardiserade felmeddelanden Martin Bagge - brother SiS - 2009-12-21 22:01 Kåren - Werner
1659 Drift Bug Closed Normal Ta bort marknadsforing@b.s från mailman Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2017-08-09 13:42
1619 Drift Bug Closed Normal Kallelsehemsidan sönder? Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2017-01-09 17:02
1617 Drift Bug Closed Normal SMTP för HSK Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2017-01-07 17:39
1586 Drift Bug Closed Urgent återställa lösenord för Olivers mail. Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2017-04-18 18:02
1578 Drift Bug Closed Normal pluggar att uppdatera på wordpressen Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2016-07-08 19:37
1574 Drift Bug Closed Normal Problem med hemmaadress för skrovets lista Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2016-06-02 16:11
1572 Drift Bug Closed Normal pluggar att uppdatera på wordpressen Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2016-06-20 14:44
1565 Drift Bug Closed Normal ta bort listan sis-debconf15 i mailman Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2016-03-08 14:02
1563 Drift Bug Closed Normal okänt lösenord för FUM-listan Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2016-02-08 10:15
1475 www.bthstudent.se Feature Closed Normal Lägga till rubriken "samarbetspartners" på www.b.s Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2015-07-27 15:35
1465 Drift Bug Closed Normal ge sikevux root på alla burkar Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2017-08-25 21:39
1255 Drift Bug Closed Normal kommunicera med mecenats FTP Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2017-08-28 08:26
1015 Kåren Feature Rejected High Kolla så att den som gästleggar är medlem. Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2019-01-16 16:56
960 Kåren Feature In Progress Normal Ansvariga ska få se gätlistan Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2015-09-30 07:31
929 Kåren Feature New Normal Förhindra att ickemedlemmar anmäler gäster Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2015-09-30 07:31 Kåren - ScuD
867 Drift Bug Closed Low Stänga av Recommends och Suggests som standard? Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2017-08-26 02:53
415 Kåren Bug In Progress 200 Gästlistan: Beräknas "under 18" verkligen rätt? Martin Bagge - brother Simon Hemligt - Losningen 2015-09-30 11:43
1225 Medlemsregister Bug Closed Normal använd PDO Martin Bagge - brother Sebastian Hultstrand 2014-09-26 22:12 SIS - 2014 HackSISsion sommar
977 Medlemsregister Bug Closed Immediate Avpersonifiera designdelarna Martin Bagge - brother Sebastian Hultstrand 2013-04-06 21:48 Medlemsregister - 201304
1539 Drift Bug Closed Normal Spamassasin på earp är gnällig Martin Bagge - brother Patrik Greco 2016-07-13 19:54
1303 Medlemsregister Bug Closed Immediate Skapa konto till sprak Martin Bagge - brother Patrik Greco 2014-09-28 14:26
(1-25/377) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF