Project

General

Profile

Wiki

Logo v.1.1

På gång i AFK

Tisdagar vid kl. 18.00 så kommer lokalen att öppnas för allmänheten, på plats kommer en liten försäljning av bl.a. dricka och tilltugg att ske.
Lokalen ligger under kårhuset Rotundan med ingång från baksidan (d.v.s. sjösidan).
Ett Schema för Workshops och 101's kommer att komma ut inom kort.

Sidor i AFK-Wiki

Verksamhetsplan

AFK:s uppgift är att vara SIS fysiska nav i verkligheten. En stor del av AFK:s verksamhet knyter an till det SIS vanligen kallar Skunkworks och AFK ska via detta format driva en mängd mindre projekt och arbetsgrupper. Dessa projekt och workshops knyter även direkt an till punkten om att expandera humankapitalet i SIS.

För att uppnå att vara SIS fysiska nav i verkligheten och utöka humankapitalet i SIS kommer AFK fortsätta att driva ett sk. Hackerspace på campus. Aktiviteten inom ramen för hackerspacet ska baseras på workshops och tydliga projekt för intresserade att ta del av och delta i.

Komma i kontakt med SIS-AFK

Normalt sätt så kan man alltid komma i kontakt med oss på irc.
irc.bthstudent.se i rummet #sis-afk
En annan väg är att skicka mejl till och en tredje väg är att komma ned till lokalen på Tisdagar efter kl18.

SiS-AFK.jpg View - Logo v.1.1 (83.6 KB) Niclas Björner - Prosten, 2011-03-08 21:26