Project

General

Profile

Wiki

Kravspec (2013-06-19)

Presidiebeslutet som togs idag säger följande spec:

Att hemsidan måste vara publicerad och live senast 31/7 -2013 och uppfylla minst följande kriterier:
Vara baserad på wordpress
Luftig, modern design
Presidiet ska bli underrättade under arbetets gång
Nytt tillvägagångssätt vid köp av medlemskap (inloggning krävs ej, lägg automatiskt till ny medlem i member.b.s)
Förnyat tentaarkiv med sökfunktion för kurskod
Inlogg med studentkonto via LDAP för åtkomst för tentaarkivet
Kalenderfunktionalitet
Dokumentarkivet måste finnas kvar

Villkor (2013-05-28)

- KS verkar som beställare.
- Minst en gång i veckan körs en dragning för KS om hur arbetet fortskrider.
- 31 juli är absolut sista datum för leverans.