Project

General

Profile

Overview

Maskiner med 194-adresser ska flyttas till 193-adresser, detta subprojekt är ett sätt att hålla koll på vilka maskiner som nu är kvar på 194 eller delvis flyttade (d.v.s. dubbla interface).
Målet är att detta ska vara klart till nästa patchtisdag, men due date är satt till veckan efter för att ha tid till finslipning.

Issue tracking

open closed Total
Feature 0 15 15
Task 0 0 0

View all issues | Gantt