Project

General

Profile

Snabb arbetsgång vid flytt av maskin från 194 till 193

  1. Beroenden till andra maskiner (d.v.s. kräver tjänsten kontakt till andra maskiner eller är andra maskiner beroende av maskinen)
  2. Avgör vilket 193-nät maskinen ska vara i (wp, internal, external)
  3. Lägg in mac-adress (för okonfat interface) och ip i rätt dhcp-conf i norton
  4. Kolla att onkonfat interface är kopplat till rätt VLAN i fysisk eller virtuell switch
  5. Sätt upp routes
  6. En massa annat
  7. Sätt upp Arthur så den pekar på 193 när allt funkar mot den adressen
  8. Släck 194-adressen