Project

General

Profile

Roadmap

ScuD

12%

8 issues   (1 closed7 open)

ScuD

Kan alltid vara en idé att slänga in lite information relaterat till aktuell Sprint i en egen del av wikin.

Tider

  • Sprintstart: 2012-05-25
  • Sprintstopp: Okänt.

Åtagande

Inget. Löpande uppdateringar

Mål

  • Underhåll