Project

General

Profile

Start

Medlemssystemets kode bor i gitlab - https://gitlab.bthstudent.se/msys/msys. Faktiska fel och brister med systemet rapporteras där (på engelska!). Fel och tokigheter i BSKs lokala variant rapporteras här. Förmodligen kommer saker att rapporteras här (med exempel på medlemsinfo som blivit knasig) och sedan när felet är lokaliserat så skrivs en rapport i gitlab och så löses felet i koden där borta och när den väl kör samma ändring i vår version av systemet så kan vi stänga uppgiften här.

Setup

Inte helt säkert att detta är korrekt till 100% längre.

Baserad på bidra

Linux

Följande (debian-)paket är ett absolut minimum
 • apache
 • php5
 • php5-mysql
 • mysql-server
 • mysql-client
 • git
 • mer? fyll på isf...
 1. sudo aptitude install php5 php5-mysql php5-ldap mysql-server mysql-client
  • apache/php5 och mysql behöver inte nödvändigtvis köra på samma maskin, se avsnittet om inställningsfilen nedan
 2. logga in i mysql med root-kontot
 3. lägg till användare och databas till mysql
  • CREATE USER 'msys'@'%' IDENTIFIED BY 'hejhej';
   • skapar användaren msys med lösenordet hejhej och tillåter den att använda vilken värd som helst (%). Detta är inte alltid önskvärt.
  • CREATE DATABASE member;
  • GRANT ALL ON member.* TO 'msys'@'%';
   • observera att GRANT ALL är en väldigt bred rättighet, livemiljön kör inte med denna breda rättighet.
 4. lägg till lokalt värdnamn för medlemssystemet till din maskin. eller använd ett "riktigt" domännamn som går att slå upp.
  • redigera filen /etc/hosts
  • "127.0.0.1 member.local"
 5. skaffa koden
 6. skapa sedan en arbetskatalog för koden
  • git clone ~/git/karen ~/proj/member
 7. lägg till en virtuell värd i apache
  • redigera filen /etc/apache2/sites-available/member.local
   <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin sis@bthstudent.se
    AddDefaultCharset utf-8
    DocumentRoot /home/brother/proj/member/public_html
    ServerName member.local
   
    LogLevel debug
    CustomLog /home/brother/log/member.access.log combined
    ErrorLog /home/brother/log/member.error.log
   </VirtualHost>
   
  • /home/brother... byts då ut till det som är relevant i ditt fall.
 8. lägg till katalog för loggning
  • mkdir /home/brother/log
 9. aktivera den virtuella värden i apache.
  • sudo a2ensite member.local
 10. aktivera mod_rewrite
  • sudo a2enmod rewrite
 11. starta om apache
  • sudo /etc/init.d/apache restart
 12. läs upp databasen till mysql
  • mysql -u msys -p member < ~/proj/member/db/db.sql
 13. Lägga till inställningsfil
  • kopiera example-config.php till local-config.php
  • redigera local-config.php

Tips

Redmine reagerar på nyckelord i commitmeddelanden!
 • closes: #777
 • fixes: #777
 • stänger: #777
  • sätter uppgift #777 i läget Resolved och Progress till 90% done.
 • refs: #123
 • references: #123
 • IssueID: #123
  • lägger en referensruta i uppgiften som pekar på den aktuella uppgiften.