Project

General

Profile

Här kan man samla länkar till alla protokoll och dagordningar som vi producerar.
Saker som bör tas upp på kommande möte kan föras in i listan nedan så glöms det inte bort så lätt.

Viktiga punkter att besluta om eller diskutera på kommande Stormöte(/dagordning) den 07/1-16

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
 4. Yttranderätt och rösträtt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
 7. HackSISsion
 8. AFK
 9. Sysadmin
 10. Övrigt
 11. Kalender
 12. Mötet avslutas

Mötesplaneringsunderlag

 • möten ska inte börja senare än 21. när de slutar är dock en annan diskussion.

Tidigare möten / Protokoll

För nya undersidor

Både dagordningar och protokoll vill ha den här:

{{child_pages(Meetings)}}

Protokollen mår dessutom bra av en !{{>TOC}}, det blir lite trångt med båda men inte farligare än vad man vinner på att ha dem.

Basgruppers mötessidor