General

Profile

Calle Rydén

Issues

Projects

  • SIS (Utvecklare, 2016-12-03)
  • Drift (Superdatordriftsystemman, 2016-11-04)
  • Skunkworks (Utvecklare, Övrigt, 2016-11-04)
  • Ip-flytt (Superdatordriftsystemman, 2016-11-04)
  • OpenStack (Superdatordriftsystemman, 2017-08-28)
  • SIS-Dev (Utvecklare, 2017-09-05)

Activity

2018-01-16

18:43 Drift Feature #1709 (Rejected): Lägg till alias president@bthstudent.se
Finns redan
17:41 Drift Task #1711 (New): Kontrollera och åtgärda compliance med GDPR
>Hej!
>
>Tråkigt att inte ha fått någon återkoppling på detta efter tre månader.
>
>Jag har med hjälp av IT-avdel...
17:31 Drift Support #1710 (New): Lösenord tp-sv listan går inte att ändra ?
>Hej!
>
>Jag vidarebefordrar ett brev från Isak som försöker ändra sitt
>lösenord i e-postservern. Jag tror inte ...
17:26 Drift Feature #1709 (Rejected): Lägg till alias president@bthstudent.se
> Hej,
>
>Jag har funderat på att det inte alltid jättelätt att säga till engelsktalande studenter vilken mejladres...

2017-12-11

19:23 Drift Wiki edit: 20171211_-_Borttappade_VLan (#3)
19:22 Drift Wiki edit: 20171211_-_Borttappade_VLan (#2)
19:15 Drift Wiki edit: 20171211_-_Borttappade_VLan (#1)

2017-12-06

18:28 OpenStack Wiki edit: IP_assignmenst (#1)
18:00 OpenStack Wiki edit: Compute06 (#3)
17:58 OpenStack Wiki edit: Compute06 (#2)

Also available in: Atom