General

Profile

Mattis 'Hardware' Ernstsson

Issues

Projects

  • SIS (Utvecklare, 2016-12-03)
  • Drift (Superdatordriftsystemman, 2016-12-02)
  • Skunkworks (Utvecklare, Övrigt, 2016-12-02)
  • Ip-flytt (Superdatordriftsystemman, 2016-12-02)
  • OpenStack (Superdatordriftsystemman, 2017-08-28)
  • SIS-Dev (Utvecklare, 2017-09-05)

Activity

2018-03-20

23:32 Drift Wiki edit: Lumberjack (#6)
23:28 Drift Wiki edit: 2018-03-20 (#2)

2017-10-24

23:10 Drift Task #1686 (Closed): Starta VM för PHP sidor

2017-10-17

00:43 Drift Task #1686 (In Progress): Starta VM för PHP sidor
Done:
Ubuntu 16.04 installerad.
IP via dhcp.
dns samt reverse
brandvägg, 80 och 443 publikt samt 22 från hydra oc...
21:42 Drift Wiki edit: Hercules (#2)

2017-10-11

18:59 Drift Wiki edit: Wordpress (#17)
18:45 Drift Wiki edit: DNS (#2)
18:33 Drift Wiki edit: DNS (#1)
17:53 Drift Wiki edit: Arthur (#4)

2017-09-19

23:51 Drift Security #842: Jumphost och övrig ssh-access
Uppdaterade iptables på billy för att blocka inkommande ssh som inte kommer från en jumphost.
Dock finns det inga an...

Also available in: Atom