General

Profile

Olof 'Joffe' Haglund

Issues

Projects

  • 2.0 (Utvecklare, Testare, 2017-02-08)
  • BSK-app (Utvecklare, 2017-10-03)
  • SIS-Dev (Superdatordriftsystemman, 2017-09-05)

Activity

2017-09-24

19:26 Kåren Bug #1693 (New): Fel datum visas i rss-feeden
I rss-feeden så är publication date satt till datumet och tiden som kåren öppnar.
Det korrekta är den tiden när ev...

2017-09-20

16:51 SIS-Dev Idea #1692 (New): Wordpress Tema
h1. Översikt
Piffa upp / bygga vidare temat som bthstudent kör https://gitlab.bthstudent.se/sis-web/wptheme-bsk.
...

2017-09-19

16:18 SIS-Dev Idea #1690: Röstsystem för val till fullmäktige.
Ja jo, det är ju ett ganska rimligt krav att lägga in. :P
Jag kopierade mer eller mindre bara in mejlet jag fick.

2017-09-15

19:27 SIS-Dev Idea #1690 (New): Röstsystem för val till fullmäktige.
h1. Översikt
Ett enkelt formulär för röstning till fullmäktige.
Projekt ansvarig: Ingen ansvarig för tillfället...

2017-09-05

22:21 SIS-Dev Task #1680: Riktlinjer SIS-Dev
Utkast för riktlinjer.
22:09 SIS-Dev Task #1680 (In Progress): Riktlinjer SIS-Dev
Simple document for how SIS-Dev should work.

2017-07-18

23:00 Drift Wiki edit: 2017-07-18 (#1)

Also available in: Atom