General

Profile

Andreas Karlsson - Norrland

Issues

Projects

  • SIS (Basgruppsansvarig, 2011-06-17)
  • Drift (Superdatordriftsystemman, 2010-12-09)
  • Skunkworks (Basgruppsansvarig, Utvecklare, Övrigt, 2010-12-09)
  • AFK (Basgruppsansvarig, Övrigt, 2012-03-20)
  • www.bthstudent.se (Superdatordriftsystemman, 2013-06-18)
  • Ip-flytt (Superdatordriftsystemman, 2013-09-20)
  • SIS-Dev (Basgruppsansvarig, 2017-09-05)

Activity

2016-11-03

09:16 Drift Task #1588 (Closed): Nya drifters till sisdrift
Lägg till nya driftare i drift gruppen.
kaese
hardware

2016-06-08

13:50 Drift Bug #1575 (New): Skrivrättigheter på ldap
Någonting bråkar i openldap. Oklart i dagsläget.
Undersök loggar.
13:45 Drift Bug #1575 (Rejected): Skrivrättigheter på ldap
Mer info tack.

2016-01-14

09:59 SIS Bug #1545: Spam via listor
Martin Bagge - brother wrote:
> Patrik Greco wrote:
> > Kan ju vara bra om spamfiltret går igång någon gång detta å...

2015-11-13

09:35 SIS Bug #1545 (New): Spam via listor
Se bifogad mailheader.

2015-08-19

17:08 Drift Task #1515 (Closed): Skapa cronjob för att uppdatera alias till mailman
På bob finns ett /root/mailman/makenewaliases-temp script för att uppdatera alias för nyskapade listor.
Fixa cronsnu...
11:20 Drift Bug #1513 (New): Upgradera bob till jessie
Vissa saker kräver jessie på bob. SSH bland annat för att kunna hämta ssh nycklar från ldap.
11:18 Drift Feature #1501 (Feedback): ldap auth på bob
Behöver Debian Stable.
11:13 Drift Feature #1501 (In Progress): ldap auth på bob

2015-07-29

08:52 Drift Feature #1331 (Resolved): XMPP: Aktivera LDAP

Also available in: Atom