General

Profile

Oscar Hjelm

Issues

Projects

  • Kåren (Utvecklare, Testare, 2011-09-22)
  • Skunkworks (Utvecklare, Övrigt, 2011-09-22)
  • AFK (Basgruppsansvarig, Övrigt, 2013-06-13)

Activity

2014-05-23

21:31 SIS Bug #1261: Bokning för källarlokalen tillfaller BSK
Rotundan -> BSK
21:28 SIS Bug #1261: Bokning för källarlokalen tillfaller BSK
Visserligen kan SIS inte besluta att Rotundan ska ta över bokningen, och vem lokalen tillfaller lämnar jag åt mer ins...
21:16 SIS Wiki edit: VP1314_rapport4 (#7)

2014-05-22

17:17 SIS Bug #1261 (New): Bokning för källarlokalen tillfaller BSK
När AFK flyttar till sina nya lokaler så bör SIS inte hantera bokningar för källaren längre. Byt namn på lokalen när ...

2014-02-21

12:11 SIS Wiki edit: VP1314_rapport3 (#2)

2013-11-26

19:00 SIS Wiki edit: Skalochirc (#4)
19:00 SIS Wiki edit: Skalochirc (#3)
18:59 SIS Wiki edit: Skalochirc (#2)
18:57 SIS Wiki edit: Skalochirc (#1)

2013-09-11

17:46 SIS Wiki edit: VP1314_rapport1 (#8)

Also available in: Atom