General

Profile

Sebastian Hultstrand

Issues

Projects

  • SIS (Basgruppsansvarig, 2013-10-24)
  • Drift (Utvecklare, Testare, 2013-10-24)
  • Skunkworks (Basgruppsansvarig, 2013-10-24)
  • 2.0 (Utvecklare, Testare, 2013-02-02)
  • Medlemsregister (Utvecklare, 2013-04-06)
  • www.bthstudent.se (Testare, Övrigt, 2013-06-18)
  • Webb (Basgruppsansvarig, 2013-11-15)
  • SIS-Dev (Basgruppsansvarig, 2017-09-05)

Activity

2014-11-17

09:28 Webb Wiki edit: Wiki (#2)
09:27 SIS Wiki edit: Wiki (#161)

2014-09-26

21:06 Medlemsregister Bug #1304 (In Progress): Ändringar av medlemsuppgifter sparas ej
Den är färdig, nu ska det gå att uppdatera medlemsuppgifter.
19:34 Medlemsregister Bug #1300: Lägga till användare är sönder.
Detta fungerar i PDO branchen mb-pdo_by_yeti. Senast kollat 26/9 -14
Problemet är löst när PDO läggs i produktion.

2014-08-23

20:56 SIS Wiki edit: 2014-08-20 (#4)
20:56 SIS Wiki edit: 2014-08-20 (#3)

2014-04-12

17:16 Medlemsregister Bug #1229 (Closed): Dashboard: felaktigt antal medlemskap visas
Bugg i funtionen countMembers i functions.php
lägg till "AND betalning.deleted != 1" i where satsen.

2014-03-07

11:26 AFK Wiki edit: 2014-02-28 (#14)
Lade till namet :P

2014-02-21

12:25 SIS Wiki edit: VP1314_rapport3 (#4)

2014-02-12

15:07 SIS Wiki edit: Yeti (#1)

Also available in: Atom